fbpx

Vitaedes Zorg

In- en exclusiecriteria zorg

Vitaedes Zorg wil de beste kwaliteit thuiszorg aanbieden. Hiervoor hebben we een aantal in- en exclusiecriteria beschreven waarbinnen we de zorg leveren. Met deze criteria kunnen wij bepalen aan welke cliënten we wel en niet zorg kunnen leveren. Bij de aanmelding of intake wordt duidelijk of cliënten zorg van ons kunnen ontvangen. 

Vitaedes Zorg levert de volgende diensten:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Palliatieve zorg
 • Persoonlijke begeleiding 

Inclusiecriteria

 • Cliënten van 18 jaar of ouder
 • Cliënten met een somatische, lichamelijke of visuele aandoening of beperking
 • Cliënten die in de wijk wonen (extramurale zorg)
 • Cliënten met een zorgvraag op grond van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg (ook op basis van een persoonsgebonden budget)

Exclusiecriteria

 • Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor onze medewerkers
 • Cliënten die vallen onder onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)
 • Cliënten die geen zorg wensen te ontvangen van onze organisatie
 • Kindzorg