fbpx

Vitaedes Zorg

Klachtenregeling

Bij Vitaedes streven we voortdurend naar verbetering van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u ergens ontevreden over bent. Het is voor ons belangrijk dat u dat met ons deelt. Niet alleen zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, maar ook zodat wij u verder kunnen helpen met een oplossing voor uw probleem.

U kunt uw onvrede altijd direct met de zorgverlener bespreken. Komt u er via deze weg niet uit of vindt u dat te moeilijk? Dan kunt u zich wenden naar de wijkverpleegkundigen. Zij staan voor u klaar en bieden u een luisterend oor. Uw klacht wordt door hen in de organisatie besproken en bemiddelt om tot een goede oplossing te komen. Als uw klacht is afgerond, ontvangt u schriftelijk een verslag met de verbeterpunten en afspraken.

Veelgestelde vragen

Wat doet u als u een klacht heeft?

Als u een klacht heeft dan kunt u dit eerst proberen op te lossen met de wijkverpleegkundige of teammanager. U kunt ze altijd aanspreken. Zij staan voor u klaar. 

Wie kan de klacht indienen?

De cliënt mag altijd zelf de klacht indienen. Lukt dat niet? Dan kunnen de volgende personen dat namens de cliënt doen:

  • De cliëntvertegenwoordiger;
  • De naaste van de cliënt;
  • Een nabestaande van de cliënt.

Hoe en bij wie kan de klacht worden ingediend?

Klachten kunnen schriftelijk via de e-mail of mondeling worden ingediend. Op deze site vindt u het klachtenformulier.

Hoe verloopt de afhandeling van de klacht?

  1. De wijkverpleegkundige bespreekt de klacht van een cliënt met de persoon op wie de klacht betrekking heeft en daarna met de direct leidinggevende.
  2. Op basis van de bevindingen van de wordt een proces ingezet waarbij afspraken voor een verbetertraject schriftelijk worden vastgelegd.
  3. Een klacht dient in principe binnen een periode van 6 weken te zijn afgehandeld. 
  4. Iedere klacht wordt schriftelijk afgesloten. De klager ontvangt daarvoor een brief. 

Wat als u niet tevreden bent met de afhandeling?

Als u niet tevreden bent over de afwikkeling van de klacht, kunt u dit bespreken met de wijkverpleegkundige. Lukt het niet uw klacht naar tevredenheid op te lossen dan kunt u uw klacht aanbieden aan de Geschillencommissie. Voor meer informatie kunt ons klachtenreglement lezen.