fbpx

Vitaedes Zorg

Kwaliteit van zorg

Zorg moet van goede kwaliteit zijn. Wat goede zorg is, wordt bepaald aan de hand van afspraken tussen patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Deze afspraken worden vastgelegd in kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten. De cliënt staat hierin altijd centraal.

Een kwaliteitsstandaard of richtlijn beschrijft wat goede organisatie van het zorgproces is en hoe we moeten handelen. Met meetinstrumenten brengen we de kwaliteit van onze organisatie in kaart. We nemen bijvoorbeeld vragenlijsten af onder de cliënten en hun naasten.  Aan de hand van externe audits stellen we vast vanuit welke verbeterpunten we onze kwaliteit van zorg continu kunnen verbeteren. 

Ervaring van cliënten

We vinden het belangrijk om onze kwaliteit in kaart te brengen. Dit doen we met hulp van de cliënt en diens naasten. Zo verbeteren we continue de kwaliteit, zowel van de zorg als de onze organisatie in zijn geheel. We doen dit met ervaringsonderzoeken, vragenlijsten, en gesprekken keukentafelgesprekken. Met de vragenlijst meten we twee keer per jaar de ervaring van de cliënt. Ook geven de klachten en beoordelingen op Zorgkaart Nederland waardevolle indicaties over de kwaliteit. De uitkomsten gebruiken we als uitgangspunt voor de verbetering van de kwaliteit. 

Zelfevaluaties en audits

De medewerkers van Vitaedes Zorg controleren regelmatig kritisch hun eigen en elkaars functioneren en de kwaliteit van zorg. We noemen dit de zelfevaluaties. De verbeterpunten die hieruit voortvloeien, worden opgepakt door de medewerkers. Ook wordt er jaarlijks een audit uitgevoerd door een extern keurmerkinstituut op basis van de normen ISO 9001. Zo kan Vitaedes Zorg ook de verantwoording afleggen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Continue verbetering in 2020

We vinden het belangrijk dat de cliënt gewoon goede kwaliteit zorg moet krijgen. Daarom blijven we altijd nieuwsgierig naar hoe we onze kwaliteit continu kunnen verbeteren. In 2023 zullen we externe erkende organisaties vragen onze kwaliteit zorg te beoordelen. Zo krijgen we in één oogopslag een meetbaar resultaat en kan de cliënt op goede kwaliteit zorg vertrouwen.