fbpx

Vitaedes Zorg

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Vitaedes hanteert de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en wordt nageleefd conform de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt onze medewerkers bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen wij of een melding bij Veilig Thuis nodig is en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Hoe werkt de meldcode?

Stap 1

Signalen in kaart brengen

Stap 2

Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).

Stap 3

Gesprek met de betrokkene(n).

Stap 4

Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?

Stap 5

Neem 2 beslissingen:

Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als:

    • De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren.
    •  De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
    • De hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Voor meer informatie over de Meldcode