fbpx

Vitaedes

Verpleging Thuis bij Vitaedes Zorg

Verpleging

Wordt u ouder of krijgt u last van uw gezondheid? Vitaedes Zorg levert in uw eigen omgeving de verpleegkundige thuiszorg die u nodig heeft. Wij zijn erop gericht om uw zelfredzaamheid te bevorderen door te kijken naar wat u en uw naasten zelf kunnen. Wij ondersteunen u waar nodig. Zo kunt u ondanks ouderdom, ziekte of beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Wat is Verpleging ?

Verpleging omvat de thuiszorg die bestaat uit verpleegkundige handelingen. Verpleging valt samen met Persoonlijke verzorging onder wijkverpleging

Wat doen we voor u?

Tijdens het intakegesprek en indicatiestelling kijken we samen met u bij welke verpleegkundige handelingen u hulp nodig heeft. De afspraken en voortgang worden vastgelegd in uw zorgplan. Bij de verpleging ondersteunen wij u onder andere met:

Let op: Palliatieve zorg valt ook onder verpleging. Handelingen zoals medicatie geven, dagelijkse katheter- en stomazorg vallen onder Persoonlijke verzorging

Hoe regel ik thuiszorg?

Bij Vitaedes Zorg wordt de zorg in de volgende stappen geregeld:

  1. Contact.
    De wijkverpleegkundige neemt telefonisch uw zorgbehoefte met u door en plant een intakegesprek in.
     
  2. Intakegesprek & indicatiestelling.

    De wijkverpleegkundige komt bij u thuis en stelt met u en eventueel uw naasten uw zorgvraag vast. Bij de indicatiestelling worden het gewenste resultaat, uw zorgdoelen en benodigde zorg vastgelegd in uw zorgplan. 

  3. Start zorg. Na het ondertekenen van de zorgovereenkomst start de thuiszorg. 

Wat kost het?

Zorgverzekeringswet (Zvw)
De wijkverpleging wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U hoeft zelf niet mee te betalen; er geldt geen eigen risico.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Wijkverpleging kan geleverd worden vanuit de Wlz. Met een Wlz-indicatie kunt u ervoor kiezen om de zorg thuis geleverd te krijgen in de vorm van een Pgb

Persoonsgebonden budget (Pgb)
U kunt bij u zorgverzekeraar een Pgb aanvragen, waarmee u zelf een zorgaanbieder kiest en een overeenkomst mee afsluit. Voor de berekening van de hoogte van het Pgb is de indicatie van de wijkverpleegkundige bepalend.

Heeft u vragen over Verpleging?

085 004 32 23

Bel ons voor aanmeldingen en vragen (bereikbaar tussen 9:00 en 17:00)

We reageren zo snel mogelijk

De wijkverpleegkundige neemt zo snel mogelijk contact met u op