fbpx

Vitaedes

Verpleging Thuis bij Vitaedes Zorg

Verpleging Thuis

Wordt u ouder of krijgt u last van uw gezondheid? Vitaedes levert in uw eigen omgeving de verpleegkundige zorg die u nodig heeft. Wij zijn erop gericht om uw zelfredzaamheid te bevorderen door te kijken naar wat u en uw naasten zelf kunnen. Wij ondersteunen u waar nodig. Zo kunt u ondanks ouderdom, ziekte of beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Wat is Verpleging Thuis?

Verpleging Thuis omvat de zorg die onze verpleegkundigen bieden bij u thuis. Deze zorg bestaat uit verpleegkundige handelingen. Verpleging Thuis valt samen met Verzorging Thuis ofwel Assistentie bij de Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) onder wijkverpleging

Wat doen we voor u?

Samen met u regelen wij de zorg en hulp die nodig is. Van indicatie tot aan directe zorg. Onze wijkverpleegkundigen doen zelf de intake en indiceren uw zorgvraag. U kunt direct contact met ons opnemen. Overigens kan ook uw huisarts, specialist of ziekenhuisverpleegkundige de zorg bij ons aanvragen.

Let op: Palliatieve Zorg Thuis valt ook onder verpleging. Handelingen zoals medicatie geven, dagelijkse katheter- en stomazorg vallen onder Verzorging Thuis

Wat kost het?

Zorgverzekeringswet (Zvw)
De wijkverpleging wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U hoeft zelf niet mee te betalen; er geldt geen eigen risico.

Persoonsgebonden budget (Pgb)
U kunt bij u zorgverzekeraar een Pgb aanvragen, waarmee u zelf een zorgaanbieder kiest en een overeenkomst mee afsluit. Voor de berekening van de hoogte van het Pgb is de indicatie van de wijkverpleegkundige bepalend.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Wijkverpleging kan geleverd worden vanuit de Wlz. Met een Wlz-indicatie kunt u ervoor kiezen om de zorg thuis geleverd te krijgen, in de leveringsvormen Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) en Pgb

Heeft u vragen over Verpleging Thuis?

085 004 32 23

Bel ons voor aanmeldingen en vragen (bereikbaar tussen 9:00 en 17:00)

We reageren zo snel mogelijk

De wijkverpleegkundige neemt zo snel mogelijk contact met u op