fbpx

Vitaedes

Verzorging

Zoekt u thuiszorg voor hulp bij uw persoonlijke verzorging? Bijvoorbeeld met uw lichamelijke hygiëne, klaarzetten en toedienen van medicatie of andere dagelijkse handelingen? Vitaedes Zorg ondersteunt u bij uw persoonlijke verzorging als u hier hulp bij nodig heeft. 

Wat is Persoonlijke verzorging?

Onze verzorgenden ondersteunen u bij uw dagelijkse en persoonlijke verzorging als u dit niet zelf kunt. De thuiszorg bestaat onder andere uit hulp bij het wassen,  aan- en uitkleden of bij het innemen van medicijnen.  Verzorging valt samen met Verpleging onder wijkverpleging

Wat doen we voor u?

Tijdens het intakegesprek en indicatiestelling kijken we samen met u bij welke handelingen u hulp nodig heeft. De afspraken en voortgang worden vastgelegd in uw zorgplan. Bij de persoonlijke verzorging ondersteunen wij u onder andere met:

Let op: injecteren van medicatie en wondverzorging vallen onder Verpleging

Hoe regel ik thuiszorg?

Bij Vitaedes Zorg wordt de zorg in de volgende stappen geregeld:

  1. Contact.
    De wijkverpleegkundige neemt telefonisch uw zorgbehoefte met u door en plant een intakegesprek in.
     
  2. Intakegesprek & indicatiestelling.

    De wijkverpleegkundige komt bij u thuis en stelt met u en eventueel uw naasten uw zorgvraag vast. Bij de indicatiestelling worden het gewenste resultaat, uw zorgdoelen en benodigde zorg vastgelegd in uw zorgplan. 

  3. Start zorg. Na het ondertekenen van de zorgovereenkomst start de thuiszorg. 

Wat kost het?

Zorgverzekeringswet (Zvw)
De wijkverpleging wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U hoeft zelf niet mee te betalen; er geldt geen eigen risico.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Wijkverpleging kan geleverd worden vanuit de Wlz. Met een Wlz-indicatie kunt u ervoor kiezen om de zorg thuis geleverd te krijgen in de vorm van een Pgb

Persoonsgebonden budget (Pgb)
U kunt bij u zorgverzekeraar een Pgb aanvragen, waarmee u zelf een zorgaanbieder kiest en een overeenkomst mee afsluit. Voor de berekening van de hoogte van het Pgb is de indicatie van de wijkverpleegkundige bepalend.

Heeft u vragen over Verzorging?

085 004 32 23

Bel ons voor aanmeldingen en vragen (bereikbaar tussen 9:00 en 17:00)

We reageren zo snel mogelijk

De wijkverpleegkundige neemt zo snel mogelijk contact met u op