fbpx

Vitaedes Zorg

Visie en Missie

Het zorgaanbod van de sector groeit met de dag en we geven steeds meer geld uit aan zorg. De veranderingen worden voornamelijk veroorzaakt door de vergrijzing in Nederland. Op dit moment is ruim 15% van de populatie 65-plusser en dat aandeel groeit uit tot 22% in 2025. Meer mensen hebben zorg nodig en meer mensen verlaten de arbeidsmarkt. De levensverwachting neemt toe en er wordt gestimuleerd op technologische ontwikkelingen. Steeds meer aandoeningen kunnen beter behandeld worden, maar daarmee groeit ook de vraag naar zorg. 

Onze missie: uitgaan van de mogelijkheden

Vitaedes Zorg heeft als missie: met het oog op zelfredzaamheid – het verlenen van zorg, waaronder persoonlijke verzorging, persoonlijke begeleiding en verpleging. We bieden alleen de zorg die echt nodig is, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van de mensen in plaats van de beperkingen. 

Onze visie: regie over eigen leven

Onze droom is een wereld waar mensen langer thuis wonen en zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen. Vitaedes Zorg draagt hieraan bij door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaande thuiszorg aan cliënten. Dit doen wij met het oog op zelfredzaamheid. We geven mensen het vermogen om zichzelf te redden met zo min mogelijk ondersteuning en zorg.