fbpx

Vitaedes Zorg

Onvrijwillige zorg

Vitaedes Zorg kiest ervoor om vanuit vrijwillige zorg te werken en geen vormen van onvrijwillige zorg te leveren. Soms hebben onze cliënten een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie) op basis van de indicatie. Hierdoor kunnen onze cliënten te maken krijgen met aspecten die horen bij Wet zorg en dwang (Wzd). Wij zullen te allen tijde onvrijwillige zorg proberen te voorkomen door intern en extern alternatieven te onderzoeken.

Wet zorg en dwang

In de Wet zorg en dwang zijn de rechten van cliënten met een verstandelijke beperking of mensen met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg ontvangen.

Onvrijwillige zorg is zorg waar de cliënt niet mee instemt of zich tegen verzet en kan bestaan uit:

  • Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen vanwege de verstandelijke beperking of dementie;
  • Beperking van bewegingsvrijheid;
  • Insluiting;
  • Toezicht (inclusief domotica);
  • Onderzoek aan kleding of lichaam;
  • Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden en op gevaarlijke voorwerpen;
  • Controle op middelen die gedrag beïnvloeden;
  • Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik communicatiemiddelen);
  • Beperking op het ontvangen van bezoek

Exclusiecriterium

Wij leveren alleen de zorg aan de cliënt die in het zorgplan is opgenomen en waarmee is ingestemd. Als onvrijwillige zorg nodig is om ernstig nadeel bij de cliënt te voorkomen dan mogen wij de onvrijwillige zorg niet leveren.

Beleid

In onze organisatie zijn afspraken gemaakt om onvrijwillige zorg te voorkomen. Een laagdrempelige verhouding tussen de cliënt en medewerker is daarin het beginsel. Als er onverhoopt een verhoogd risico wordt gesignaleerd, zoals medicatieweigering, depressie of onrust, worden er mogelijke alternatieven besproken in het intercollegiale overleg.