fbpx

Vitaedes Zorg

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die 24 uur per dag zorg in nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld voor ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Om aanspraak te maken op zorg vanuit de Wlz is een Wlz-indicatie nodig.

Met een Wlz-indicatie kunt u ervoor kiezen om in een instelling te wonen om zorg te ontvangen. U kunt onder voorwaarden kiezen om zorg thuis te ontvangen. Dit kan met een Volledige pakket thuis (vpt), een Modulair pakket thuis (mpt) of een Persoonsgebonden budget (Pgb).

Voor wie is de Wlz?

U komt alleen in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. 

Wat bevatten de leveringsvormen voor zorg thuis?

De verschillende leveringsvormen voor zorg thuis zijn: 

 • Volledig pakket thuis.
 • Modulair pakket thuis.
 • Persoonsgebonden budget.
Volledig pakket thuis (vpt)
Uw totale zorg wordt verleend door één zorgaanbieder en kan de volgende vormen van zorg omvatten:
 
 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Behandeling
 • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding
 • Verstrekken van eten en drinken
 • Schoonhouden van de woonruimte
 • Logeeropvang
Modulair pakket thuis (mpt)
U kunt meerdere zorgaanbieders inzetten voor uw zorg. Ook kunt u ervoor kiezen de zorgvormen deels in natura te ontvangen en deels zelf in te kopen met een Pgb. Het mpt bevat:
 
 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Behandeling
 • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding
 • Schoonhouden van de woonruimte
 • Logeeropvang
Persoonsgebonden budget (Pgb)
Met het budget dat u uit het Pgb-Wlz ontvangt, kunt u zelf zorg inkopen. Het Pgb kan besteed worden aan de volgende vormen: 

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Vervoer 
 • Schoonhouden van de woonruimte
 • Logeeropvang
 
Let op: een deel van deze vormen van zorg zijn onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) verzekerd.

Uw rechten en plichten

Als u aanspraak wil maken op Wlz-zorg dan moet u een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt of u toegang heeft tot de Wlz. Kijk voor meer informatie op de website van het CIZ.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen, vermogen en leveringsvorm. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Voor meer informatie