fbpx

Vitaedes Zorg

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeenten zijn verantwoordelijk om mensen thuis te ondersteunen als zij niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. De gemeente doet dit vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Voor wie is de Wmo?

De gemeente bepaalt of u recht heeft op zorg vanuit de Wmo. Een medewerker van de gemeente komt voor een gesprek bij u langs om over uw situatie te praten. In dit gesprek wordt bepaald wat u zelf kunt en wat uw naasten voor u kunnen doen. 

Persoonsgebonden budget (Pgb)

U kunt kiezen voor maatschappelijke ondersteuning vanuit een Pgb. Bij de gemeente vraagt u het Pgb aan. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt aan de zorgorganisatie uit.

Eigen bijdrag Wmo

Gemeenten mogen zelf bepalen of ze voor Wmo een eigen bijdrage in vragen. De maximale hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratiekantoor (CAK). In 2020 betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Per gemeente kan het ook minder zijn.

Voor meer informatie