fbpx

Vitaedes Zorg

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet verplicht verzekerd zijn voor de ziektekosten. U betaalt via premies voor het basispakket aan uw zorgverzekering en belastingen. Een verzekerde betaalt tot 18 jaar geen premie. De inhoud van het basispakket is wettelijk bepaald.

Voor de meeste zorg in het basispakket betaalt u een eigen risico. Er kan ook een eigen bijdrage gelden. De inhoud, hoogte van het eigen risico en eigen bijdrage van het basispakket worden door de overheid bepaald. 

Voor wie is het basispakket?

Iedereen die in Nederland woont of werk heeft recht op een zorgverzekering. De zorgverzekeraars mag u niet voor het basispakket weigeren vanwege gezondheid, leefgewoonten of leeftijd.  

Wat biedt het basispakket?

De inhoud van het basispakket wordt door de overheid bepaald. Kijk voor een overzicht van alle informatie op de pagina van Zorginstituut Nederland

Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten staan in de zorgpolis. U kunt in de zorgpolis kijken om te zien op welke zorg u recht heeft en onder welke voorwaarden het vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar kijkt of: 

  • De zorg die u vergoed wilt krijgen valt onder de zorgpolis.
  • U een indicatie heeft voor de zorg.
  • U voldoet aan eventuele andere voorwaarden.

Soorten polissen

Zorgverzekeraar bieden 2 soorten polissen aan: 

  1. Naturapolissen (zorg door gecontracteerde zorgaanbieders).
  2. Restitutiepolissen (vrije keuze van zorgaanbieder).
Naturapolis
U kiest een gecontracteerde zorgaanbieder. Een gecontracteerde zorgaanbieder heeft een overeenkomst met uw zorgverzekeraar. Als u kiest voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, vergoedt de zorgverzekeraar maar een deel van de kosten.
 
Restitutiepolis
U kunt zelf kiezen van welke zorgaanbieder u zorg ontvangt. Een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet wel aan de voorwaarden voldoen die in uw polis zijn opgenomen. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten of eventueel maar deels de kosten.
 
Combinatiepolis
Veel zorgverzekeraars combineren de naturapolis en restitutiepolis met elkaar in een combinatiepolis. U kunt dus vaak kiezen tussen verschillende mogelijkheden tussen polissen.
 

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor kosten uit het basispakket kunnen bestaan uit een vast bedrag, een percentage van de kosten of een bijbetaling. De hoogte van het bedrag en zorgsoort wordt bepaald door de overheid. De eigen bijdrage verschilt met het eigen risico. U betaalt voor bijna alle zorgkosten uit de basisverzekering een eigen risico. Het resterende bedrag wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Bekijk de kosten voor de eigen bijdrage in het tabel op de website van Zorginstituut Nederland.

Voor meer informatie