fbpx

Vitaedes Zorg

Ruim helft jongvolwassenen ervaart psychische klachten

Uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 blijkt dat meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland psychische klachten ervaart. Twee op de vijf voelt zich hierdoor tijdens en na de coronaperiode vaak tot voortdurend beperkt in het dagelijks leven.

De psychische klachten worden vooral door vrouwen en jongvolwassenen in stedelijke gebieden ervaren. Het gaat in de meeste gevallen om lichte klachten. De helft van de jongvolwassenen die de klachten ervaart, had een enkele keer tot vaak suïcidale gedachten. De suïcidale gedachten komen vaker voor bij vrouwen en bij jongvolwassenen die alleen wonen.

Bijna tweederde van de jongvolwassenen voelt zich eenzaam en een kwart voelt zich sterk eenzaam. Zowel emotionele (70%) als sociale (60%) eenzaamheid komt veel voor onder jongvolwassenen. Emotionele eenzaamheid uit zich in het gemis van relaties met een hechte band, terwijl sociale eenzaamheid het gemis is van contacten met vrienden, familie en kennissen.

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Bijna twee derde van de jongvolwassenen had door de coronaperiode hulp of steun nodig. Jongvolwassenen gaven vaker aan hulp of steun nodig te hebben.

Lees hier het artikel van RIVM.