fbpx

Vitaedes Zorg

Verpleging

Woont u in Almere of Amsterdam, wordt u ouder of krijgt u last van uw gezondheid? Vitaedes Zorg levert in uw eigen omgeving de verpleegkundige zorg die u nodig heeft. We kijken wat u en uw naasten zelf kunnen om uw zelfredzaamheid te bevorderen bevorderen, wij ondersteunen u waar nodig. Zo kunt u ondanks ouderdom, ziekte of beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Wat is Verpleging ?

Verpleging omvat de thuiszorg waarbij we u helpen met de verpleegkundige handelingen. Verpleging valt samen net als persoonlijke verzorging onder wijkverpleging

Wat doen we voor u?

Tijdens het intakegesprek en indicatiestelling kijken we samen met u bij welke verpleegkundige handelingen u hulp nodig heeft. De afspraken en voortgang worden vastgelegd in uw zorgplan. Bij de verpleging ondersteunen wij u onder andere met:

Let op: Palliatieve zorg valt ook onder verpleging. Handelingen zoals medicatie geven, dagelijkse katheter- en stomazorg vallen onder persoonlijke verzorging

Hoe regel ik thuiszorg?

Bij Vitaedes Zorg wordt de zorg in de volgende stappen geregeld:

  1. Contact.
    De wijkverpleegkundige neemt na uw aanvraag telefonisch uw zorgbehoefte met u door en plant een intakegesprek in.
     
  2. Intakegesprek & indicatiestelling.

    De wijkverpleegkundige komt bij u thuis en stelt met u en eventueel uw naasten uw zorgvraag vast. Bij de indicatiestelling worden het gewenste resultaat, uw zorgdoelen en de benodigde zorg vastgelegd in uw zorgplan. 

  3. Start zorg. Na het ondertekenen van de zorgovereenkomst start de thuiszorg. 

Heeft u vragen over Verpleging?

085 004 32 23

Bel ons voor aanmeldingen en vragen (bereikbaar tussen 9:00 en 17:00)

We reageren zo snel mogelijk

Onze wijkverpleegkundige neemt zo snel mogelijk contact met u op