fbpx

Vitaedes Zorg

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Met Persoonsgebonden budget kunt u zelf passende zorg op maat inkopen. Het Pgb biedt meer vrijheid en flexibiliteit, maar brengt ook meer verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee.

Voor wie is het Pgb?

Als u zorg nodig heeft kunt u daarvoor een Pgb aanvragen. Het Pgb is er voor u als u behoefte heeft aan meer eigen regie en vrijheid om zelf in te schatten welke zorg en zorgaanbieder het best bij u past. 

Wanneer u zorg ontvangt vanuit een Pgb dan stort uw gemeente of zorgkantoor uw Pgb op de bankrekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB en uw gemeente of zorgkantoor controleren uw zorgovereenkomsten. Daarna verzorgt de SVB, namens u, de betalingen aan uw zorgverlener. Lees meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wat biedt het Pgb?

Met een Persoonsgebonden budget kunt u de verschillende soorten zorg aanvragen: 

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Behandeling
 • Hulp bij vervoer
 • Huishoudelijk hulp
 • Wonen in een wooninitiatief
 • Logeeropvang
 • Beschermd wonen
 • Woningaanpassing
Let op:
 
 • Een deel van deze vormen van zorg vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt dan een Pgb aanvragen bij uw zorgverzekeraar. 
 • Een deel van deze vormen van zorg vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt dan een Pgb aanvragen bij uw zorgkantoor. 

Soorten Pgb

Er zijn 4 soorten Pgb’s. Het soort hangt af van de zorg die u nodig heeft.
 
 • Pgb vanuit de Jeugdwet.
 • Pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wlz).
 • Pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Uw rechten en plichten

De overheid heeft bepaald dat u een aantal vaardigheden moet hebben om in aanmerking te komen voor een Pgb.

Deze vaardigheden zijn uitgezet in de volgende 10 punten: 

 1. U overziet uw eigen situatie, dan wel die van de zorgvrager, en u heeft een duidelijk beeld van de zorgvraag.
 2. U bent op de hoogte van de regels en verplichtingen die horen bij het pgb, of u weet die zelf bij de desbetreffende instanties (online) te vinden.
 3. U bent in staat om een overzichtelijke Pgb-administratie bij te houden, waardoor u inzicht heeft in de bestedingen van het Pgb.
 4. U bent voldoende vaardig om te communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de SVB en zorgverleners.
 5. U bent in staat om zelfstandig te handelen en onafhankelijk voor een zorgverlener te kiezen.
 6. U bent in staat om afspraken te maken en vast te leggen, en om dit te verantwoorden aan verstrekkers van het Pgb.
 7. U kunt beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is.
 8. U kunt de inzet van zorgverleners coördineren, waardoor de zorg door kan gaan, ook bij verlof en ziekte.
 9. U bent in staat om als werk- of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op hun functioneren.
 10. U heeft voldoende juridische kennis over het werk- of opdrachtgeverschap, of weet deze kennis te vinden.

U vindt de uitleg van de 10 punten in de Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid van de overheid. Doe de Pgb-test van PerSaldo om te kijken of een Pgb bij u past.

Voor meer informatie